Saopćenje za javnost


Građanke i građani bosanskokrupske općine

1 e91c3 bf880Značajno mjesto u Planu “4plus“ kandidata za općinskog načelnika Armina Halitovića koji je i osnovna ideja vodilja za djelovanje SDP-a BiH-Bosanska Krupa za slijedeći mandatni period i zauzima oblast lokalne uprave i samouprave. Prije četiri godine obećane su korjenite i konkretne promjene u cilju stvaranja efikasnije lokalne uprave. Obećano je i urađeno! Završena je izgradnja objekta Općine Bosanska Krupa i isti je stavljen u funkciju, općinski organ uprave profilisan je u stvarni servis građana, izvršena je informatizacija općinskih službi, uspostavljena šalter sala, osigurao rješavanje zahtjeva građana u zakonom propisanim rokovima, građanima transparentno pružena mogućnost da saznaju sve potrebne informacije za ostvarivanje njihovih prava i da aktivno sudjeluju u radu uprave, uspostavljen sistem redovnog, pravovremenog i kvalitetnog informisanja građana o svim zbivanjima na području općine, građanima je omogućeno da od strane lokalne uprave budu informisani o svim mogućnostima poticanja lokalnog razvoja, socijalne pomoći, obrazovnih, kulturnih, sportskih i drugih sadržaja, osigurana stalna stručna pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava· organizirano održavanje izbora u svim mjesnim zajednicama i formirani su savjeti mjesnih zajednica, uspostavljena je stalna saradnja i komunikacija sa mjesnim zajednicama i mjesnih zajednica međusobno, radi racionalizacije kroz Lokalnu akcionu grupu „Una-Sana“ u cilju poboljšanja kvalitete života na području općine Bosanska Krupa omogućio aktivno uključivanje građana, poduzetnika i javnih institucija.

Osim obećanog, realizovano je i niz drugih projekata kojima je napravljen veliki iskorak u pružanju usluga građanima, a to su: uspostavljen Centar za dozvole u okviru šalter sale, unapređen postupak izdavanja dozvola za legalizaciju bespravno podignutih naselja, umreženi matični uredi sa Centrom za pružanje usluga građanima, unapređena sposobnost općine za upravljanje informacionim tehnologijama, uveden program licenciranja software, omogućeno građanima da izvrše provjeru stanja predmeta i putem SMS-a, uveden Servis „Manje 48“ sati kojim je građanima pružena mogućnost da prijave komunalni problem i dobiju povratnu informaciju – odgovor najkasnije u roku od 48 sati.

Osim ovog, jedan od zacrtanih ciljeva u oblasti uprave bio je i zahtjev da svi državni službenici / namještenici iskažu savjestan i odgovoran odnos prema radu, u čemu se u u velikoj mjeri i uspjelo. Intenzivno radeći na putu ka novoj, modernoj lokalnoj administraciji na temelju novih tehnologija, znanja, vještina i procesnog pristupa uspostavljena je saradnja u različitim područjima za unapređenje administracije,utvrđeni su novi rokovi trajanja postupaka, uposleni više rješavanje predmeta ne ostavljaju za krajnje zakonske rokove kao obavezne, nego ih rješavaju u mnogo kraćim procesnim rokovima koji se moraju poštovati.

U narednom mandatnom periodu prioritet će biti ostvarenje cilja elektronske uprave, ali ne samo uprave koja će biti moderna po alatima koje koristi, nego u isto vrijeme i uprava sa vrijednostima na koje ćemo biti ponosni, je ispunjen. Temeljni posao na tom putu je završen, u narednom periodu ostaje dogradnja, upotpunjavanje, otklanjanje slabosti, odnosno poboljšanja. Ovakav informacioni sistem uprave omogućit će proširenje informatizacije na ostale institucije lokalne zajednice. Nastaviti će se sa izradom baze podataka geografsko-informacionog sistema (GIS-a) što će omogućiti kvalitetno povezivanje svih postojećih baza podataka sa prostornim podacima. Ova baza podataka će biti osnov za kvalitetnu izradu i doradu prostorno planske dokumentacije. U oblasti katastra poduzeti će se sve mjere i radnje u cilju uspostave zemljišnih knjiga za područje općine.

 

                                                                                             

SLUŽBA ZA INFORMISANJE SDP-a BOSANSKA KRUPA