Održana sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Prvobitno je bilo predloženo deset tačaka dnevnog reda ali je na samom početku sjednice općinski načelnik Armin Halitović povukao tačku dnevnog reda koja se trebala odnositi na Prijedlog godišnjeg plana utroška sredstava od naknade za korištenje državnih šuma i predložio povlačenje Izvještaja o radu mjesnih zajednica jer nije ispoštovana sva procedura a predložio je tri nove tačke dnevnog reda.

9af11dcfd2faa0a26ac5a43e2f1cd54e XL 01162

Predložene tačke dnevnog reda su:

- Prijedlog odluke o statusu nepokretnosti u općini Bosanska Krupa,

- Prijedlog odluke o dopuni odluke o korištenju, održavanju, zaštiti i rekonstrukciji nad nekategorisanim cestama općine Bosanska Krupa i

- Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Bosanska Krupa.

Sve ove promjene u dnevnom redu su usvojene. Nakon vijećničkih pitanja na red došla druga tačka koja se odnosila na finansiranje uduženja poisteklih iz odbrambeno oslobodilačkog rata. Općinski načelnik Armin Halitović imao je jedan prijedlog, Komisija za ekonomska pitanja drugi a komisija za praćenje rada boračke populacije treći prijedlog. Svi su se uglavnom složili da je raspodjela kada su u pitanju Organizacija PŠ i PB, RVI, Udruženje zlatnih ljiljana i Udruženje Patriotska liga BiH pravedna ali su se svi razišli oko pitanja podjele novca za dvije organizacije demobilisanih boraca.

Po prijedlogu načelnika raspodjela je trebala ravnomjerna gdje bi svakom udruženju pripalo po 5 000 KM, prema prijedlogu komisije JOB bi dobio 1 000 KM dok bi preostale 4 hiljade bile podjeljene između ostalih organizacija ušta je uključen i Savez udruženja boraca antifašista narodno oslobodilačkog rata. Poslije rasprave usvojena je Odluka da JOB dobije 2.500,00 KM, Udruženje demobilisanih boraca 5.000,00 a da se preostale 2.500,00 podjele na tri dijela i to OOPŠiPB doda 1.000,00 KM pa iako je ova organizacija dobila 13.000,00 KM, RVI sa dodatnih 1.000,00 KM dobili ukupno 8.000,00 KM i SUBNOAR 500,00 KM uz zaključak da se u Budžetu za 2014. godinu uopšte ne planiraju sredstva za udruženja demobilisanih boraca dok dva udruženja ne nađu zajedničku riječ i ujedine se u jedno udruženje.

Usvojen je i prijedlog odluke o grobljima – mezarlucima na području općine Bosanska Krupa a sa dnevnog reda poslije obavljene rasprave je povučena tačka dnevnog reda o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije. Usvojena je i Odluka o prodaji motornog vozila koje je u vlasništvu Općine Bosanska Krupa te prijedlog odluke o promjeni statusa nepokretnosti kojom se omogućava dalji postupak legalizacije objekta koji se uklapa u Regulacioni plan „Centar 2".

Nije usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara a usvojen je zaključak da vjećnici shodno položenoj zakletvi traže da Općinsko vijeće obavjesti kantonalni i federalni štab Civilne zaštite da u Bosanskoj Krupi ne funkcioniše općinski Štab civilne zaštite i da ne vrši svoju funkciju .Jednoglasno je usvojen i zaključak da se ograniči kretanje teretnim vozilima preko šest tona na putu koji vodi prema Crkvini.

Razlog za ovakvu odluku je pojava klizišta na ovoj dionici. Ovakav zaključak vrijedit će sve dok se ne saniraju kliziušta a o ovom Zaključku biće obavještena i Policijska stanica Bosanska Krupa.

Prihvaćen je i zaključak o nabavci i korištenju tablet računara za vijećnike Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Vjećnici će ubuduće tablet računare koristiti na samim sjednicama jer će se u buduće materijali za sjedice dostavljati isključivo u elektronskom obliku putem elektronske pošte. Tablet računare platit će sami vjećnici u deset mjesečnih rata koje će se odbijati od njihovih honorara a po završetku mandata tablet računari će ostati u njihovom vlasništvu.

Informacija o poduzetim mjerama i radnjama PS Bosanska Krupa za mjesec april primljena je k znanju.

Pretplati se na objave

Broj posjetilaca

Ko je na portalu: 12 gostiju i nema prijavljenih članova

Fotografije

Kontakt informacije

+387 61 798 486

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

77240, Bosanska Krupa