Javni poziv za dodjelu pomoći u poslovnoj obuci i obezbjeđenju grantova za zapošljavanje namjenjenih ŽRTVAMA MINA I NJIHOVIM PORODICAMA


Na osnovu Ugovora o implementaciji projekta Broj: 2012/311-157 potpisanog sa Delegacijom Europske Unije u Bosni i Hercegovini, njemačka nevladina organizacija Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB) i općine uključene u projekat   o b j a v lj u j uOpcina bosanska krupa 22c8b

 

 

       J A V N I  P O Z I V

 

za dodjelu pomoći u poslovnoj obuci i obezbjeđenju grantova za zapošljavanje

namjenjenih ŽRTVAMA MINA I NJIHOVIM PORODICAMA na području općina

Republika Srpska, opštine/općine Trebinje, Banja Luka, Kotor Varos, Doboj,

Federacija BiH, opštine/općine Stolac, Cazin, Velika Kladusa, Bihac, Bosanska Krupa, Stari Grad, Centar, Novi Grad, Ilidza, Hadzici, Gorazde, Lukavac, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje i Brčko Distrikt

 

Naziv projekta: Socio-ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica kroz poslovnu obuku i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje

Napomena: “Žrtve protivpješadijskih mina” su sve osobe koje su stradale ili pretrpile fizičke ili psihičke povrede, ekonomske gubitke, društvenu marginalizaciju ili je ostvarivanje njihovih prava bilo suštinski ugroženo upotrebom protivpješadijskih mina.

Pojam uključuje one osobe koje su direktno ugrožene protivpješadijskim minama, kao i njihove porodice i zajednice

Projekat finansira: Delegacija Europske Unije u Bosni i Hercegovini, Općine i Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB)

Projekat implementiraju: Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB) te domaći projektni partneri Udruženje Eco Sportska Grupa (ESG) i Trening i Konsalting Organizacija Izbor Plus (TKO IP) u suradnji sa Općinama

Predmetni projekat će biti realiziran kroz provođenje poslovne obuke za odabrane korisnike, žrtve mina ili članove njihovih porodica i kroz obezbjeđenje grantova za zapošljavanje za dio korisnika koji su prethodno prošli projektom obezbjeđenu poslovnu obuku a na bazi bodovanja dostavljenih poslovnih planova čija je izrada dio poslovne obuke

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane osobe sa područja navedenih općina/opština, žrtve mina ili članove njihovih porodica da preuzmu Aplikacioni formular (prijavu) za učestvovanje u projektu i Registracioni formular (prijavu) za registraciju žrtava mina kod BH MAC-a (za one osobe koje već nisu registrirane kod BH MAC-a), uredno ga/ih popune te isti/iste dostave u vremenski određenom roku nadležnom organu u vlastitoj općini/opštini.

 

KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA PROJEKTA

  1. 1.Opći kriteriji

 

  1. 2.Posebni kriteriji

 

Mjesto i datum preuzimanja formulara i dostavljanja prijava:

 

prostorije Općine, na Info pult, ne kasnije od 30 dana nakon objave Javnog Poziva (zaključno sa 30.3.2013. godine u 15 sati)

 

 

 

 

INFORMACIJE MOŽETE DOBITI I PUTEM WEB STRANICE

www.asb-eco-izbor.org.ba