Javni poziv za dodjelu pomoći u poslovnoj obuci i obezbjeđenju grantova za zapošljavanje namjenjenih ŽRTVAMA MINA I NJIHOVIM PORODICAMA

Na osnovu Ugovora o implementaciji projekta Broj: 2012/311-157 potpisanog sa Delegacijom Europske Unije u Bosni i Hercegovini, njemačka nevladina organizacija Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB) i općine uključene u projekat   o b j a v lj u j uOpcina bosanska krupa 22c8b

 

 

       J A V N I  P O Z I V

 

za dodjelu pomoći u poslovnoj obuci i obezbjeđenju grantova za zapošljavanje

namjenjenih ŽRTVAMA MINA I NJIHOVIM PORODICAMA na području općina

Republika Srpska, opštine/općine Trebinje, Banja Luka, Kotor Varos, Doboj,

Federacija BiH, opštine/općine Stolac, Cazin, Velika Kladusa, Bihac, Bosanska Krupa, Stari Grad, Centar, Novi Grad, Ilidza, Hadzici, Gorazde, Lukavac, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje i Brčko Distrikt

 

Naziv projekta: Socio-ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica kroz poslovnu obuku i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje

Napomena: “Žrtve protivpješadijskih mina” su sve osobe koje su stradale ili pretrpile fizičke ili psihičke povrede, ekonomske gubitke, društvenu marginalizaciju ili je ostvarivanje njihovih prava bilo suštinski ugroženo upotrebom protivpješadijskih mina.

Pojam uključuje one osobe koje su direktno ugrožene protivpješadijskim minama, kao i njihove porodice i zajednice

Projekat finansira: Delegacija Europske Unije u Bosni i Hercegovini, Općine i Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB)

Projekat implementiraju: Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB) te domaći projektni partneri Udruženje Eco Sportska Grupa (ESG) i Trening i Konsalting Organizacija Izbor Plus (TKO IP) u suradnji sa Općinama

Predmetni projekat će biti realiziran kroz provođenje poslovne obuke za odabrane korisnike, žrtve mina ili članove njihovih porodica i kroz obezbjeđenje grantova za zapošljavanje za dio korisnika koji su prethodno prošli projektom obezbjeđenu poslovnu obuku a na bazi bodovanja dostavljenih poslovnih planova čija je izrada dio poslovne obuke

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane osobe sa područja navedenih općina/opština, žrtve mina ili članove njihovih porodica da preuzmu Aplikacioni formular (prijavu) za učestvovanje u projektu i Registracioni formular (prijavu) za registraciju žrtava mina kod BH MAC-a (za one osobe koje već nisu registrirane kod BH MAC-a), uredno ga/ih popune te isti/iste dostave u vremenski određenom roku nadležnom organu u vlastitoj općini/opštini.

 

KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA PROJEKTA

 1. 1.Opći kriteriji
 • Osoba je žrtva mine registrirana kod BH MAC-a ili je dostavila Registracioni formular koji dokazuje početak procesa registracije (najvažniji dokument je otpusno pismo iz zdravstvene ustanove koje dokazuje vrstu povrede od mina) / Osoba je član domaćinstva žrtve mine koja je usljed povreda preminula – eliminacioni kriterij
 • Aplikacioni formular (prijava na projekat) je u cijelosti i uredno popunjen sa traženim podacima jasno navedenim i dokazivim u slučaju zahtjeva za pojašnjenje navoda iz prijave / U slučaju preminule žrtve mine, prijavu popunjava uži član porodice – elminacioni kriterij
 • Registracioni formular (prijava za registraciju kod BH MAC-a), za one žrtve mina koje još nisu registrirane kod BH MAC-a, je u cijelosti i uredno popunjen sa traženim podacima jasno navedenim i dokazivim u slučaju zahtjeva sa pojašnjenje navoda iz prijave / U slučaju preminule žrtve mine, prijavu popunjava uži član porodice - elminacioni kriterij
 • Osoba je potpisala izjavu koja potvrđuje da su navodi podnešeni u Aplikacionom Formularu i Registracionom formularu (za one osobe koje nisu registrirane kao žrtva mine kod BH MAC-a) istiniti (izjava je dio Aplikacionog i Registracionog formulara)

 

 1. 2.Posebni kriteriji
 • Socijalni status prijavljene osobe (radni status, školska sprema, bračni status, struktura domaćinstva, boravišni status, vlasništvo nad stambenim objektom, stanje stambenog objekta i komunalija) – do 25% od ukupnog broja bodova
 • Podaci o zaposlenju (zanimanje, radna sredina, željena lokacija zapošljavanja, sektor zaposlenja, ulagački kapital, znanje stranih jezika, informatička pismenost) – do 25% od ukupnog broja bodova
 • Kvalitet ukratko opisane poslovne ideje a u vezi sa jednim ili više, u Aplikacionom formularu ponuđenih, ekonomskih nivoa pomoći za stvaranje mogućnosti zapošljavanja kroz dodjelu poslovnih grantova – do 50% od ukupnog broja bodova

 

Mjesto i datum preuzimanja formulara i dostavljanja prijava:

 • Aplikacioni i Registracionii formular (prijava na projekat i prijava za registraciju kod BH MAC-a) se mogu preuzeti na info-pultu Općina svakim danom od 8 do 15 sati a od dana objavljivanja Javnog Poziva na oglasnoj ploči Općina odnosno od 28.2.2013. godine.
 • Popunjen Aplikacioni formular i Registracioni formular (za one koji nisu registrirani kao žrtva mine kod BH MAC-a) potrebno dostaviti u

 

prostorije Općine, na Info pult, ne kasnije od 30 dana nakon objave Javnog Poziva (zaključno sa 30.3.2013. godine u 15 sati)

 

 • Kontakt osoba ispred općine je Emir Tatarević, tel. 037/471-083 i 471-084
 • Javni Poziv ostaje otvoren 30 dana od objave na oglasnoj ploči Općine
 • Preliminarni odabir korisnika projekta izvršiće Komisija za odabir korisnika Projekta, na osnovu utvrđenog sistema bodovanja, sastavljena od članova ASB-a, lokalnih partnera na projektu i jednog predstavnika Općine
 • Prijedlog preliminarne rang-liste će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava
 • Prigovor na rang-listu o izboru potencijalnih korisnika pomoći se podnosi Komisiji u roku od 8 dana (žalbeni rok) od dana javnog oglašavanja preliminarne rang-liste korisnika na oglasnoj ploči Općine
 • Komisija je dužna odrediti se po žalbi te u pismenoj formi odgovoriti u roku od 7 dana nakon isteka žalbenog roka

 

 

 

INFORMACIJE MOŽETE DOBITI I PUTEM WEB STRANICE

www.asb-eco-izbor.org.ba

Pretplati se na objave

Broj posjetilaca

Ko je na portalu: 21 gostiju i nema prijavljenih članova

Fotografije

Kontakt informacije

+387 61 798 486

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

77240, Bosanska Krupa