Općina Bosanska Krupa je jedina općina na području USK-a u kojoj je povećan broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu


Preduzeća sa područja Općine Bosanska Krupa, iako u vrlo teškim uslovima kada je većinu europskih zemalja već zahvatila recesija u predhodnoj godini zabilježila je znčajan prodor na inostrana tržišta i gotovo udvostručila izvoz u odnosu na 2008. godinu, kada još uvijek nije bilo recesije i kada su uslovi na tržištu bili mnogo povoljniji.

bos-krupa 7aeb7Tako je u pokazatelju makroekonomskih kretanja u F BiH koje je uradio zavod za statistiku F BiH, a na osnovu podataka Uprave za indirektno oporezivanje iz januara 2012. godine, izvoz sa područja općine Bosanska Krupa bio 33.354.000 konvertibilnih maraka dok je u isto vrijeme na područje bosanskokrupske općine uveženo 23.382.000 konvertibilnih maraka, što pokazuje da je uvoz na području općine za 10.202.000 manji od izvoza. Pri tome učešće ukupnog uvoza na području općine Bosanska Krupa je 0.24% dok je učešće izvoza sa područja općine Bosanska Krupa na nivou Federacije 0,60 %. Pokrivenost uvoza izvozom je 143 % gdje je općina Bosanska Krupa među vodećim općinama u Federaciji BiH.

Ovakav porast izvoza omogućen je prije svega ubrzanim razvojem privrednih subjekata na području općine Bosanska Krupa koji se bave izvozom. Stvaranjem svih preduslova, kao što su formiranje Poslovne zone Pilana, smanjenjem naknada i taksa omogućili smo već postojećim privrednim subjektima da pod povoljnijim uslovima mogu proširiti svoje objekte i povećati proizvodnju koja se u Bosanskoj Krupi uglavnom i bazira na izvoz što je i trend u svim zemljama koje žele brži pristup zajednici europskih država. Pored postojećih privrednih subjekata, ovakav poslovni ambijent je privukao i strane investitore.

Stepen nezaposlenosti u općini Bosanska Krupa je i dalje vrlo visok, ali je zaustavljen pad zaposlenih koji je bio evidentan od 2008. godine i po prvi put od početka recesije u Bosanskoj Krupi ima više zaposlenih 2875 nego predhodne godine kada je bilo 2790. Taj nivo još uvijek nije onaj koji je bio 2008. godine kada je Bosanska Krupa imala 2989 zaposlenih, ali će ulaganja u Poslovnu zonu Pilana i nova zapošljavanja sigurno doprinjeti da se broj zaposlenih iz 2008. godine uskoro znatno premaši.

Bitno je napomenuti da je Općina Bosanska Krupa jedina općina na području Unsko-sanskog kantona u kojoj je povećan broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu. U svim ostalim općinama Kantona broj zaposlenih u 2011. godini znatno je manji nego broj zaposlenih u 2008. godini. Također, je bitno napomenuti da se zaposlenost u Općini Bosanska Krupa prema podacima Federalnog zavoda za statsistiku nalazi iznad velikih općina kao što su Bihać, Cazin, Velika Kladuša i Sanski Most.

01 Page 12 f66ee

Detaljnije podatke Federalnog zavoda za statistiku možete pogledati klikom ovdje.