Četiri nova projekta iz sredstava ekoloških naknada


Odabrani projekti Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa, Gradske biblioteke, Komunalnog poduzeća „10 juli“ i Doma zdravlja u Bosanskoj Krupi.

naknade1 8aae9U toku ove sedmice u prostorijama Vlade Unsko - sanskog kantona potpisani su ugovori za dodjelu sredstava iz ekoloških naknada za 2012. godinu, odnosno grantovi općinama.
Ministrica za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Sinha Kurbegović i općinski načelnici sedam općina Unsko - sankog kantona, među kojima i općinski načelnik Armin Halitović, potpisali su ugovore u ukupnoj vrijednosti 313.310 konvertibilnih maraka.

Ovo je prvi put da se sredstva ekoloških naknada, na bazi javnog poziva za općine, javne ustanove i poduzeća i nevladine organizacije, sukladno zakonu, raspodjeljuju.

Općina Bosanska Krupa može biti izuzetno zadovoljna sa konačnim bodovanjem i odabirom korisnika ovih sredstava. Četiri projekta sa područja općine Bosanska Krupa finasiraće se iz ovih sredstava. Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Bosanska Krupa odobren je projekat za rekonstrukciju i izgradnju dijela kanalizacionog sistema u ulici Prvomajskoj, Komunalno poduzeće  „10 juli“ dobilo je sredstva za nastavak provođenja projekta upravljanja otpadom u reciklažnom dvorištvu ovog poduzeća, a Javnoj ustanovi „Gradska biblioteka“ odobren  projekat rekonstrukcije centralnog grijanja. Javna ustanova „Dom zdravlja Bosanska Krupa“ dobila je finansijska sredstva kojim će nastaviti realizaciju projekta utopljavanja bolničkih zgrada.

Osnovne namjenske prihode Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline čine sredstva od naknada zagađivača i korisnika okoliša, pravnih i fizičkih osoba, te sredstva od registracije vozila i plovnih objekata. Zakon je propisao da se ovim sredstvina unapređuje zaštita okoline, tako da će općine ova sredstva utrošiti za financiranje projekata koji se odnose na: razvoj toplifikacije, korištenje alternativnih izvora energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša, poboljšanje energetske efikasnosti, uređenje javnih zelenih površina, proširenje područja organiziranog skupljanja otpada, zbrinjavanje svih vrsta otpada, selektivno sakupljanje otpada, zbrinjavanje otpadnih voda, jačanje tehničkih kapaciteta komunalnih preduzeća i jačanje ekološke kulture građana.

 Visina sredstava koja je bila na raspolaganju općinama i za koju su kandidovani projektni prijedlozi bila je proporcionalna broju registrovanih motornih vozila na području svake od općina.