Nastavljaju se radovi na regulaciji potoka Kalender i izgradnji vodovoda Vrletnica


Vlada USK iz Programa utroška sredstava od vodnih naknada za nastavak projekata u Općini Bosanska Krupa obezbijedila je 90 hiljada KM.

sume

Potpisivanjem ugovora između načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK Amira Džajića označen je nastavak na regulaciji potoka Kalender u Bosanskoj Krupi i daljna izgradnja vodovoda Vrletnica u Bosanskoj Otoci.

Općina Bosanska Krupa je iz programa utroška sredstava od vodnih naknada za 7. fazu projekta regulacije Kalender dobila 25 hiljada maraka, a za 3. fazu izgradnje vodovoda Vrletnica 35 hiljada.

Podsjetimo, na potoku Kalender koji je do prije nekoliko godina bio i kolektor za sve otpadne vode iz naselja Donja i Gornja Krčana u Bosanskoj Krupi, već nekoliko godina se odvijaju radovi na regulaciji i razdvajanju otpadnih i oborinskih voda. Općina Bosanska Krupa sredstva za njegovu regulaciju od 2007. godine, preko milion maraka, obezbjeđivala je osim iz vlastitih, i iz izvora drugih nivoa vlasti, te organizacija koje se bave zaštitom vodotokova. Zahvaljujući Vladi USK sada se projekt polako privodi kraju.

Pod radovima regulacije se podrazumijeva ispravljanje vodotoka, proširivanje i produbljivanje korita, te betoniranje obala u cijeloj dužini vodotoka. Inače, iznad zatvorenog potoka se paralelno formira i pješačka staza i šetalište koji će ovom dijelu grada dati novi izgled i ujedno smanjiti kretanje pješaka vrlo frekventnom ulicom Branilaca grada.

Što se tiče vodovoda Vrletnica, do sada su urađene dvije faze. Sanirana je postojeća buster pumpna stanica „Hasanagića Selo“ i izgrađen rezervoar na trasi „Točak“, nabavljen materijal za potpunu rekonstrukciju pumpne stanice sa ugradnjom jačih pumpnih agregata i materijal za potisni cjevovod od pumpne stanice „Hasanagića Selo“ do rezervoara „Točak“, te za gravitacioni cjevovod za dio naselja koji će se vodom snabdijevati iz pomenutog rezervoara.

Sredstva u iznosu od 100 hiljada za prvu fazu, koja je podrazumijevala izgradnju rezervoara „Točak“, u dva navrata osigurana su iz općinskog budžeta, a novac za nabavku vodomaterijala u drugoj fazi Općina Bosanska Krupa osigurala je iz resornog kantonalnog ministarstva.

Načelnik Armin Halitović je prilikom potpisivanja ugovora izrazio zadovoljstvo i zahvalnost višem nivou vlasti što je prepoznao potrebu, ali i maksimalni angažman općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa, koji je vjerovatno bio i presudan kod dodjele sredstava. Poručio da će, ukoliko se i dalje nastavi ovakva praksa, građani Bosanske Krupe, Bosanske Otoke, ali i drugih okolnih naselja imati uređena šetališta i provjerenu pitku vodu.