Održana 39. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Bosanskokrupski vijećnici danas su na 39. sjednici po redu razmatrali tačke koje se, između ostalog, odnose na subvencioniranje dijela troškova komunalnih usluga, korištenje stambenog fonda, ostvarivanje prava na subvencioniranje najamnine za stanove namijenjene neprofitno-socijalnom stanovanju, te akte organa uprave i javnih ustanova, uglavnom izvještaje o radu i programe rada.

 

 

Nakon vijećničkih pitanja prvo je prihvaćen Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Ove izmjene i dopune odnose se na pravo subvencioniranja i penzionera starijih od 65 godina, tj. korisnika najniže penzije koji nemaju primanja po drugom osnovu i čiji su članovi domaćinstva sa nedovoljnim prihodima za život, te porodilje pod uslovom da su oba roditelja bila nezaposlena u vrijeme rođenja djeteta.

Općinsko vijeće je usvojilo i odluku kojom se, primjenom principa socijalnog stanovanja, utvrđuje osnivanje i raspolaganje stambenim fondom na području Bosanske Krupe, tj. osigurava stambeno zbrinjavanje lica koja svoje stambeno pitanje nisu u mogućnosti riješiti po tržišnim uslovima, zatim uređuju pitanja upravljanja, raspolaganja i korištenja tog stambenog fonda, kao i uslovi i način ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje. Uz to i odluku o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stanove namijenjene neprofitno-socijalnom stanovanju.

Podršku vijećnika dobio je Prijedlog odluke o izmjenama budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu. Naime, sredstva koja su bila planirana za turističku zajednicu općine, za koju je sada izvjesno da neće profunkcionisati u ovoj godini, raspoređena su na ime finansiranja troškova održavanja, uređenja i sanacije spomen-obilježja i spomen-sobe, subvencija javnim preduzećima i javnim ustanovama za prijem volontera, grant za NVO i grant za mlade.

Potom je razmatran i usvojen niz akata organa uprave i javnih ustanova, većinom izvještaji o radu za 2019. godinu i programi rada za 2020. godinu, kako Jedinstvenog općinskog organa uprave Bosanska Krupa, tako općinskog načelnika i ustanova „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje" i „Centar za socijalni rad". Prihvaćen je i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa. Na kraju sjednice k znanju je primljena Informacija Policijske stanice Bosanska Krupa za decembar 2020. godine.

 

Pretplati se na objave

Broj posjetilaca

Ko je na portalu: 15 gostiju i nema prijavljenih članova

Fotografije

Kontakt informacije

+387 61 798 486

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

77240, Bosanska Krupa