MEG projekt: Prvomajska ulica dobiva novi cjevovod i vodovodne priključke


Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović i direktor JKP „10. JULI" Adis Džafić potpisali su danas ugovor za prenos sekundarnog cjevovoda i vodovodnih priključaka sa azbestcementnog na PHD cjevovod u Prvomajskoj ulici. Radovi čija je vrijednost 165.278,92 KM realizirat će se u okviru MEG projekta.

Protekle sedmice je okončana I faza MEG projekta tokom koje su implementirana tri projekta, dva se odnose na poboljšanje vodosnabdijevanja, a jedan na podršku privatnom sektoru. S obzirom da je ispunila sve svoje obaveze i opravdala očekivanja donatora, Općina Bosanska Krupa ulazi u drugu fazu koju započinje sa radovima na zamjeni cjevovoda i vodovodnih priključaka u Prvomajskoj ulici.

„U ulici 511. slavne bbr., Bosanskoj i Petog Korpusa dotrajali azbestcementni cjevovod smo stavili van upotrebe, 217 priključaka prebacili na novi lijevanoželjezni. Sada ćemo to isto uraditi u Prvomajskoj ulici, 44 domaćinstva ćemo spojiti na već izgrađeni kanalizacioni sistem, isključiti iz upotrebe dotrajali AC cjevovod i priključke prebaciti na novi PEHD, te ugraditi 125 vodomjera sa daljinskim očitavanjem koji su nabavljeni u prošloj fazi projekta. Nadam se da više neće biti zahvata u trupu ove ulice i da ćemo nakon završetka ovog projekta početi planirati trajnu i cjelovitu rekonstrukciju puta", kaže načelnik Armin Halitović.

JKP radove počinje početkom narednog mjeseca, a završava za 100 kalendarskih dana. Tada će Bosanska Krupa, prema riječima direktora Adisa Džafića, imati manje gubitke a kvalitetniju vodu.

„Riječ je o izuzetnim projektima kojima ćemo znatno poboljšati vodosnabdijevanje i naravno smanjiti gubitke, recimo u Prvomajskoj za najmanje 5%, što je za nas vrlo značajno. Kada ovo riješimo dobit ćemo još kvalitetniju vodu i smanjiti troškove u proizvodnji", naglašava direktor Džafić.

Sredstva za realizaciju projekta osigurali su Općina Bosanska Krupa (98.634,92 KM) i Vlada Švicarske putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (66.644,00 KM).