Potpisan ugovor za radove na sanaciji i rekonstrukciji dijela lokalnih cesta vrijedan skoro 90 hiljada KM


Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović i direktor firme I-SELIMOVIĆ iz Cazina potpisali su danas ugovor o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji dijela lokalnih cesta u općini Bosanska Krupa.

Ugovor vrijedan 89.249,42 odnosi se na sanaciju i rekonstrukciju nekoliko gradskih, prigradskih i ruralnih područja. Radovi će obuhvatiti Zahum (II dionica MZ Stari grad), Gornji Zalug (put prema Džaferovićima), dio ulice Mirsada Crnkića (stambeni kompleks Lamele), Bećkane (priključak na put Hadžići), te dio puta Mehića ploča.

„Rekonstrukcija putne komunikacije je naš redovan posao. Svake godine to činimo u skladu sa mogućnostima, nekad su to manji a nekad veći zahvati, ali što je važno postoji kontinuitet. I ovi radovi koje smo danas ugovorili ne obuhvataju naročito duge dionice, ali obuhvataju poprilično veliki broj korisnika, poput recimo „Lamela" u kojima živi nekoliko stotina stanovnika", ističe načelnik Halitović.

Sredstva za radove Općina Bosanska Krupa je osigurala iz vlastitog budžeta. Radovi počinju uvođenjem u posao izvođača od strane nadzornog organa, a bit će okončani u roku od 45 kalendarskih dana.