Održana 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je održana 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo se deset tačaka koje se između ostalog odnose na uspostavu registra budžetskih korisnika, dodjelu u zakup poslovnih zgrada i prostora, imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća, listu projekata prevencije.

Nakon vijećničkih pitanja razmatran je i usvojen Prijedlog odluke o dopunama Odluke o uspostavi registra budžetskih korisnika Općine Bosanska Krupa. Time su i mjesne zajednice postale dio trezorskog poslovanja i posmatraju se kao niže potrošačke jedinice u okviru Službe za opću upravu i društvene djelatnosti koja je budžetski korisnik.

Podršku većine vijećnika dobio je i Prijedlog odluke o dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Bosanska Krupa i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Bosanska Krupa. Dopunama je precizirana kompenzacija zakupnine sa sredstvima uloženim u sanaciju, adaptaciju ili modernizaciju. Javne ustanove i preduzeća to sada mogu raditi uz samo saglasnost vlasnika zakupljenog prostora.

U skladu sa propisima Zakona o izmjenama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica USK prihvaćen je i prijedlog kojim se van snage stavlja općinska Odluka o pravu na oslobađanje od obaveze plaćanja naknada za branioce i članove njihovih porodica.

Usvojen je Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća, kao i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa.

Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o listi projekata prevencije je također dobio potrebnu većinu. Tako je određeno da će se iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spasavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2019. godini finansirati čišćenje i produbljivanje potoka Svetinja, stabilizacija postojećih potpornih zidova na kritičnim tačkama između puta i vodotoka ovog potoka, kanalisanje površinske vode i izvora u „Oluku", te prespajanje cjevovoda oborinskih voda iz ulica Prvomajska i Branilaca grada u regulisani dio potoka Kalender.

Prihvaćen je i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU „Centar za socijalni rad" Bosanska Krupa, a potom i Inicijativa JU „Opća gimnazija" putem koje se izražava zabrinutost od eventualnog zatvaranja škole zbog sve manjeg broja upisanih učenika i od Općine Bosanska Krupa traži doprinos u rješavanju tog problema, te uključivanje viših nivoa vlasti koji mogu poduzeti neophodne aktivnosti. Konstatovano je da je situacija vrlo ozbiljna jer, kako kažu pojedini, gotovo da ne postoji način za opstanak škole. Diskutovano je o situaciji, o tome što je možda dovelo do trenutnog stanja, pojedini vijećnici su zbog ličnih iskustava iznijeli i kritike na račun rada pojedinih prosvjetnih radnika smatrajući to jednim od razloga zašto svršeni osnovci zaobilaze „Opću gimnaziju". Navode da je to jedna od posljedica uplitanja politike u obrazovni proces, pa je zbog toga inicijativa prihvaćena uz zaključak da se Ministarstvu obrazovanja nauke, kulture i sporta USK, s ciljem depolitizacije, predloži pokretanje procedure oko izmjene zakona u smislu da direktora škole bira Vijeće roditelja i Vijeće uposlenika, a da nadležno Ministarstvo samo daje saglasnost.

Na kraju 33. redovne sjednice Općinskog vijeća Bosanska Krupa k znanju je primljena Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za april 2019. godine. U radu vijeća danas je nakon polaganja svečane zakletve prvi put učestvovao i Almir Mašinović (SDP).

Pretplati se na objave

Broj posjetilaca

Ko je na portalu: 14 gostiju i nema prijavljenih članova

Fotografije

Kontakt informacije

+387 61 798 486

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

77240, Bosanska Krupa