32. sjednica OV Bosanska Krupa: 100 hiljada KM za izgradnju spomen-obilježja na Ćojluku

Danas je održana 32. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo se 11 tačaka koje se između ostalog odnose na ustupanje prava vlasništva JKP „10. JULI" nad vodomjerima nabavljenih kroz MEG projekt, zatim saglasnost na imenovanje direktora pomenutog preduzeća, izmjenu i dopunu dijela Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana", izdvajanje sredstava za izgradnju spomen-obilježja na Ćojluku, korištenje deponije Meždre – Vlaški do, Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za prva tri mjeseca ove godine, te Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad" Bosanska Krupa za prethodnu godinu.

Nakon vijećničkih pitanja prvo je razmatran i usvojen Prijedlog odluke o ustupanju prava vlasništva JKP „10. JULI". Odnosi se na vodomjere na daljinsko očitavanje i ventilima koje je Općina Bosanska Krupa nabavila u sklopu MEG projekta, a čija vrijednost iznosi skoro 54 hiljade KM.

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni dijela Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana". Postojeći plan je u većoj mjeri priveden namjeni, osim manjeg dijela kojeg čini i zemljište na kojem su bili objekti preduzeća „Krupatrans". Prilikom njegove izrade, ali i izmjena i dopuna u martu 2017. godine nisu se znale potrebe budućih investitora, tj. korisnika predmetnog zemljišta. Zbog optimalne iskoristivosti predmetne lokacije i mogućnosti primjene jedinstvenog konstruktivnog sistema budućih objekata, pristupa istim, generalno daljeg razvoja „Pilane", danas je donesena odluka da se RP ponovo izmijeni i dopuni.

Potrebnu većinu dobio je i Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za korištenje javnog dobra u vlasništvu Općine Bosanska Krupa. Riječ je o deponiji Meždre – Vlašli do na koju otpad odlažu komunalna preduzeća iz Bosanske Krupe, Bužima i Cazina i za to Općini Bosanska Krupa plaćaju naknadu. Više neće plaćati naknadu nego će novac usmjeravati direktno na uređenje i održavanje deponije. Sve će se to definisati sporazumom između komunalnih preduzeća na koji će saglasnost dati Općina Bosanska Krupa.

Općinski vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke kojom se iz ovogodišnjeg budžeta Općine Bosanska Krupa u svrhu izgradnje memorijalnog spomen-obilježja „Ljiljan" na Ćojluku izdvaja 100 hiljada KM. Podršku vijećnika dobio je i Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za područja katastarskih općina: Drenova glavica, Banjani i Ostružnica.

Vijećnici su dali saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „10. JULI" d.o.o. Bosanska Krupa o izboru i imenovanju direktora društva. Tako će na čelu ovog preduzeća naredne četiri godine biti dr. vet. med. Adis Džafić, inače vijećnik u Općinskom vijeću Bosanska Krupa iz kluba SDP-a.

Među usvojenim materijalima je i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravila o izmjenama i dopunama Pravila JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje" Bosanska Krupa, kao i Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za period 1.1.- 31.3.2019. godine Općine Bosanska Krupa. Za izvještajni period, ukupni prihodi, primici i finansiranje izvršeni su u iznosu od 2.040.181 KM, što čini 21,96 % od planiranog budžeta za 2019. godinu. U odnosu na isti period prethodne godine, ukupni prihodi, primici i finansiranje su ostvareni u većem procentu za 6,73 %, ukupni porezni prihodi su veći za 16 %, a ukupni neporezni prihodi za oko 11 % u odnosu na izvršenje istih u prethodnoj godini. Ukupni rashodi, izdaci i finansiranje u izvještajnom periodu iznose 1.610.198 KM, odnosno 17,33 % od plana budžeta za 2019. godinu. U odnosu na isti period prethodne godine, ukupni rashodi, izdaci i finansiranje su manji za 1,21 %.

Na kraju 32. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad" Bosanska Krupa za period 1.1.2018.-31.12.2018. godine, a Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za april 2019. godine je primljena k znanju.

Pretplati se na objave

Broj posjetilaca

Ko je na portalu: 18 gostiju i nema prijavljenih članova

Fotografije

Kontakt informacije

+387 61 798 486

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

77240, Bosanska Krupa